menu

NÁBOŽENSTVÍ NA FIJI

Nejrozšířenějším křesťanským vyznáním jsou metodisté. S 36,2 procent v celé populaci (včetně skoro dvou třetin etnických Fidžijců) mají největší podíl v populaci ze všech národů. Apoštolská církev (4 %) a Církev adventistů sedmého dne (2,9 %) jsou rovněž významné. Tyto i ostatní vyznání mají malý počet indofidžijských členů, křesťanství všech druhů zahrnuje 6,1 % z indofidžijské populace.

Hinduisté se většinou hlásí k sanatanské sektě (74,3 % hinduistů), nebo jsou nespecifikovaní (22 %). Malá skupina Arya Samaj zahrnuje 3,7 % fidžijských hinduistů. Muslimové jsou většinou sunité (59,7 %), nebo nespecifikovaní (36,7 %) a dále menšinoví ahmadiné (3,6 %) jež jsou považováni za kacířské většinou ortodoxních muslimů.

Sikhská víra zahrnuje 0,9 % indofidžijské populace, nebo 0,4 % celkové populace. Jejich předci přišli z indického Paňdžábu.